Over mij

Mijn foto
Ik wil mijn werk graag goed doen. Kwaliteit van zorg toetsen aan het naleven van regels heeft misschien voordelen omdat je dan iets hebt om te 'meten'. Maar in mijn dagelijks werk loop ik in toenemende mate aan tegen het gevaar ervan: dat aan het eind van de rit het enige dat werkelijk telt de belangen van de zorgverlener zelf zijn. En wat is dan nog 'goed doen'? Vragen hierbij en ideeēn hierover genoeg - lees maar.

zaterdag 20 november 2010

geboortehuis

Met de bril op van gisteren hoeft de discussie niet over thuis bevallen te gaan.
Er is niet eens discussie mogelijk of thuis idealiter de beste plek is voor een vrouw om te bevallen. 
Wél zou de discussie kunnen gaan over wat te doen als er redenen zijn om aan te nemen dat er iets minder ideale omstandigheden zijn.
De eerste die dat zou moeten bepalen, is de vrouw zelf.
Wij zouden daar een rol bij kunnen spelen als het gaat om het concreet maken van wat precies het probleem is. En om mee te denken of 'niet thuis' bevallen een oplossing zou kunnen zijn.
En misschien zou het wel mogelijk kunnen zijn dat er een soort 'bevalplek' is waar een vrouw heen kan gaan om haar kind te baren, om niet-medische redenen.
Bij gedachten over een 'geboortehuis' denk ik daar wel eens aan. Als het gaat om gegarandeerd 'veilig' zijn in de zin van dat je privacy gerespecteerd wordt. Of waar je een rustige omgeving voor jezelf hebt waar je bijvoorbeeld je stem kan laten horen zonder dat je aan de buren denkt. Dat zou misschien voor een deel van de vrouwen gewenst kunnen zijn - meer dan haar eigen huis dat biedt.
Kun je over nadenken.
Wil ik best over nadenken.
Ik vraag me alleen af of een motief als dit werkelijk ten grondslag ligt aan de huidige trend van geboortehuizen.
Dat dat niet het geval is, wordt wat mij betreft alleen al helder doordat vrouwen zelf helemaal niet betrokken worden bij het op poten zetten van zulke huizen. Dat is toch niet logisch?
Mijn voorstel zou zijn om daar waar plannen liggen voor nieuwe geboortehuizen, haast te maken met het betrekken van vrouwen zelf bij deze plannen. Het gaat om HUN eventuele bevalplek namelijk.
Een bevalling zou geen 'business' mogen zijn, laat staan 'lopende band werk'. Daar is het veel te belangrijk voor, niet alleen omdat er een nieuw mens geboren wordt, maar ook omdat een goede bevalling van structurele invloed is op het zelfbeeld van een vrouw en op haar gezondheid - beide factoren die van groot belang zijn als het gaat om haar vermogen tot 'moederen'.
Lange termijn-effecten op iemands gezondheid worden op dit moment structureel ondergewaardeerd...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten